Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Miłakowie

Herb Urząd Miejski w Miłakowie

Wtorek 07.07.2015

zaawansowane

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

6 WRZEŚNIA 2015


Szanowni Państwo!

Gościcie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Miłakowie. Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji na temat działalności władz samorządowych Gminy Miłakowo. Znajdą tu Państwo informacje dotyczące zakresu zadań i podejmowanych działań organów władzy samorządowej.

"Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa." (art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). 


GMINA MIŁAKOWO

URZĄD MIEJSKI W MIŁAKOWIE

14 - 310 MIŁAKOWO 
ul. Olsztyńska 16
 
NIP: 741-20-25-674
REGON GMINY: 510743692
 
tel. (89) 757 83 00
 fax. (89) 757 83 21
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
tel. (89) 757 83 20

KOMUNIKATY

 

Burmistrz Miłakowa serdecznie zaprasza mieszkańców ulicy Gen. Świerczewskiego w Miłakowie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany nazwy ul. Gen. Świerczewskiego. Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od dnia 07.07.2015r. – do dnia 21.07.2015r. Konsultacje przeprowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, dostarczonej imiennie mieszkańcom ul. Gen. Świerczewskiego oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przy ul. Gen. Świerczewskiego w Miłakowie, ankiety dostarczane będą w terminie od 22.06.2015r. do 26.06.2015r.

Ankiety przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, przy ul. Olsztyńskiej 16, pok. nr 21, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 – 15.30, w dniach od 07.07.2015r. do 21.07.2015r.

Bliższych informacji dotyczących konsultacji społecznych uzyskać można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miłakowie, pok. 21, lub pod nr telefonu 89 757 83 45 lub 89 757 83 35.

 


 

INFORMACJA W SPRAWIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY MIŁAKOWO

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13.09.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399), obowiązek:

 • uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, należy do właścicieli nieruchomości; 
 • właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych

W sprawie zimowego utrzymania dróg i chodników należy kontaktować się pod wskazane numery telefonów:

 • od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730 - 1530, tel. 89 757 83 41
 • w pozostałe dni, tel. 609 778 818

Szanowni mieszkańcy uprzejmie informujemy, że płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można bezpłatnie dokonywać w:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. w Miłakowie ul. Przemysłowa 8
 • Firma Handlowo -  Usługowa MARBUD Dorota Osińska Boguchwały 46

 


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2015 (PDF)

Nowe warunki uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami


W dniu 31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego, obejmujących:

 • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

 • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

 • likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów, dozorców, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

 • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;

 • wprowadzenie możliwości „automatycznego” wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu;

 • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

 • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

 • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy.

Ponadto ww. ustawą przesunięto termin wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności na dzień 1 stycznia 2015 r. Zaś zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 1 stycznia 2016 r.


.

 
 
godziny otwarcia: pn - pt  7.30 - 15.30 
Interesanci przyjmowani są w dniach i w godzinach pracy urzędu
 

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Urzędu lub na konto w banku:

Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział Miłakowo

Nr konta: 11 8857 1038 3001 0000 0202 0001 


W Urzędzie Miejskim w Miłakowie istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu w punkcie PIAP, który znajduje się na parterze w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim w Miłakowie.
Punkt PIAP jest czynny w godzinach pracy urzędu.
 
Punkt PIAP jest czynny w godzinach pracy urzędu. PIAP (Public Internet Access Point) to w dosłownym tłumaczeniu, publiczny punkt dostępu do internetu.
piap

 

 


Informacje zawarte w BIP przeważnie udostępniane są w formacie PDF PDF .

Do ich otwarcia potrzebny jest program Adobe Acrobat, który za darmo można pobrać tutaj:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

 

Wytworzył:
Justyna Zabiełło
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2003-06-10 09:14:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Justyna Zabiełło
(2015-07-03 11:21:04)
 
 

ilość odwiedzin: 873174

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X